OsteoGroep Osteopathie 1920x560px kopiëren

Organisatie

De NVO
Het beroep osteopathie wordt in Nederland uitgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO). De NVO maakt deel uit van een organisatiestructuur met een kwaliteitsregister en College voor Osteopathie. Het beroep is zoveel als mogelijk privaatrechtelijk vastgelegd als waarborg voor de belangen van osteopaten en patiënten.

De vereniging
De NVO is het democratische orgaan dat de belangen van haar leden, osteopaten, behartigt. Het bestuur onderhoudt contact met overheidsinstanties en zorgverzekeraars en neemt initiatieven voor divers overleg zowel binnen als buiten de beroepsgroep. De NVO streeft naar wetenschappelijke onderbouwing van het beroep en faciliteert de stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek (SWOO). Voor een aantal aandachtsgebieden zijn richtlijnen opgesteld. De visie en het beleid van de NVO is gericht op het brengen van de osteopathische beroepsuitoefening op een door de overheid erkend niveau.

Het register (NRO)
In Nederland is osteopathie niet door de overheid gereguleerd. De regulering en het toezicht op kwaliteit zijn in handen van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Het NRO is door de beroepsvereniging (NVO) aangewezen als kwaliteitsregister voor de osteopathie in Nederland, maar heeft een onafhankelijke positie. Het NRO kent o.a. een Registratiecommissie, Accreditatiecommissie, Klachtencommissie, College van Toezicht en College van Beroep.

Het College voor Osteopathie (CvO)
Nieuwe en gewijzigde regels of nieuwe en gewijzigde inhoud van het vak moeten langs het College voor Osteopathie (CvO) alvorens ze kunnen worden geïmplementeerd. Het CvO bewaakt hiermee de kwaliteit van het osteopathisch gedachtengoed en voorkomt dat regels in strijd zijn met bestaande wet- of regelgeving.

Wetenschappelijk onderzoek
De NVO werkt aan de onderbouwing van de osteopathie. Hiervoor is de Stichting Wetenschappelijk Osteopathisch Onderzoek in het leven geroepen. De stichting heeft een drietal doelstellingen: het wetenschappelijk onderbouwen van het vak osteopathie en het genereren van objectieve gegevens over het effect van behandelingen en over osteopatische hypotheses. De verkregen informatie moet leiden tot een structurele verbetering van de kwaliteit van de behandelingen en meer inzicht in het totale vakgebied. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.swoo.nl.

Internationaal
Osteopathie is een beroep dat wereldwijd wordt beoefend. In veel landen is het een officieel erkend en volledig in de gezondheidszorg geïntegreerd beroep (VS, Canada, Australië, etc.). Alleen al in Europa is het in negen landen een erkend beroep: Finland, Frankrijk, IJsland, Denemarken, Liechtenstein, Malta, Portugal, Zwitserland en Groot Brittanië.De NVO is lid van de European Federation and Forum for Osteopathy (EFFO) als de Osteopathic International Alliance (OIA). Laatstgenoemde is een officieel partner van de World Health Organisation (WHO), dat op haar beurt weer partner is van de Verenigde Naties.

Belangrijke documenten
Beroepscompetentieprofiel osteopaat
Beroepscode osteopathie
Brochure Klachtenregeling Osteopathie
Brochure Geschillencommissie Osteopathie

Veel gestelde vragen

Wat kan een osteopaat voor mij betekenen?

Veel mensen leven met klachten (zie indicaties) die niet makkelijk te behandelen zijn. Soms zijn er mogelijkheden waarmee de klacht kan worden bestreden, maar die de oorzaak niet wegneemt, waardoor de klacht steeds terugkomt. In zo’n geval kunt u de OsteoGroep raadplegen. Via de website of centraal telefoonnummer 088-0100 600 (telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur – 14.00 uur) verstrekken wij u informatie en kunt u vragen stellen of een afspraak maken.

Wat kan ik verwachten bij een consult?

Voorafgaand aan het eerste consult ontvangt u een vragenformulier. Bij het eerste consult wordt de inhoud besproken en onderzoekt de osteopaat het lichaam op bewegingsverliezen die gerelateerd zijn aan uw klacht(en). Na het onderzoek vertelt de osteopaat wat zijn/haar bevindingen zijn en wordt de behandeling opgestart. De osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen en zal proberen de belangrijkste bewegingsverliezen weg te nemen, in de verwachting dat daarmee het lichaam zichzelf zal doen herstellen.

Is osteopathie veilig?

Veel patiënten die wij in de osteopathie praktijk ontmoeten, zijn niet doorverwezen door artsen of specialisten. Osteopaten zijn dan ook getraind om contra-indicaties uit te sluiten! Signalen van onderliggende ziektes en afwijkingen worden herkend. Met uw toestemming vindt vervolgens overleg plaats met uw huisarts en/of specialist. Via visitatie, na- en bijscholing bewaken zowel het N.V.O. (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) en het N.R.O. (Nederlands Register voor Osteopathie) de kwaliteit van de osteopathie in Nederland. Alle osteopaten van de OsteoGroep zijn hierbij aangesloten. Meer informatie via www.osteopathie-nro.nl en www.osteopathie.nl.

Waarin verschilt de osteopathie zich met andere therapievormen?

Vele therapievormen richten zich op deelgebieden in het menselijk lichaam. Men specialiseert zich bijvoorbeeld op de huid, zenuwen of gewrichten/spieren. Dit is waardevol. Daarmee bestaat wel het risico dat men het overzicht kwijt raakt. Osteopathie kijkt functioneel naar het totaalplaatje en analyseert de belangrijkste bewegingsverliezen op basis waarvan de samenwerking tussen de lichaamssystemen niet goed verloopt. Door dat te verbeteren kan het lichaam zichzelf weer herstellen.

Vestigingen
Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan hier uw gegevens in.

Contact

OsteoGroep
Zandpad 70, 3241 GZ Middelharnis
E info@osteogroep.nl
T 088-0 100 600

De praktijkassistentes zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 14:00 uur.